Welkom op de website van vv Nieuw Roden     03 september 2015
Start

Laatste wedstrijdverslagen

Wedstrijdprogramma:

 Voor overige wedstrijden zie programma en uitslagen in de linker kolom Programma en Uitslagen  

01-09-2015: Start keepersschool bij vv Nieuw Roden tot nader bericht uitgesteld

 De start van de D.K.S. Keepersschool bij v.v. Nieuw-Roden is door omstandigheden voorlopig uitgesteld.
Zodra een nieuwe startdatum bekend is zal deze op de website worden gemeld.
Technische cie vv Nieuw Roden.


23-08-2015: Nieuw seizoen kaarten en sjoelen

 Vanaf vrijdag 16 oktober begint het kaarten en sjoelen in de kantine, georganiseerd door de Supportersvereniging.

Wilt u zich opgeven bij Trienco Poeder met het oog op de bestelling van prijzen voor deze avonden. Tel. is 06 41865248.

De Supportersvereniging.


08-08-2015: Contante betaling kantine is ingegaan

Met ingang van het seizoen 2015-2016 zal niet meer met kaartjes worden gewerkt en er kan dus ook niet meer worden opgeschreven. Er zal dus vanaf nu altijd contant moeten worden betaald ( dit is goedgekeurd door het bestuur ).

 

De kantinecommissie.


04-08-2015: Keeperstrainingen jeugd.

De keeperstrainingen van de jeugd beginnen weer in de 2e week na de schoolvakantie. Om precies te zijn in de week van maandag 24 augustus. Technische Commissie.


04-07-2015: Contributie 2015-2016

Conform afspraak gemaakt in de Algemene Ledenvergadering worden de contributie-bedragen ieder jaar verhoogd op basis van de prijs-indexatie. Voor seizoen 2015-2016 betekent dit dat de contributieprijzen worden verhoogd met 1% t.o.v. het huidig seizoen.

De nieuwe contributiebedragen staan vermeld in de linkerkolom onder het kopje Aan/ Afmelden -> contributie.

Het Bestuur


04-07-2015: Competitie 1e elftal

 Competitie-indeling 1e efltal seizoen 2015-2016
4e klasse C, district Noord

Alteveer
BATO
Bellingwolde
Eenrum
Engelbert
GRUNO
Haren
HFC ‘15
Meeden
Nieuw Roden
Pekelder Boys
SVZ
Westerwolde
Zuidlaarderveen


04-07-2015: Algemene Ledenvergadering vv Nieuw Roden 31 augustus 2015

 Algemene Ledenvergadering van vv Nieuw-Roden

Maandag 31 augustus 2015 , aanvang 20.30 uur


Agenda:

1. Opening en vaststellen van de agenda.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen van de ledenvergadering van 1 september 2014.
4. Jaarverslag secretaris.
5. Financieel verslag penningmeester.
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
7. Begroting seizoen 2015-2016 ( o.a. prijzen kantine e...

Lees meer..


13-06-2015: Tweede elftal.

Tijdens de zeer gezellige vrijwilligersavond van vrijdagavond 12 juni werd afscheid genomen van Maks Uilenberg als trainer / coach van het tweede elftal. Maks houdt het na vele jaren als trainer even voor gezien en gaat zich met andere dingen bezighouden binnen de  vereniging. Zijn opvolger wordt Folkert Alkema die net als Maks is voorzien van het diploma Oefenmeester 3. Folkert zal net als Maks de training doen op donderdagavond en de coaching op zondag. Hij zal daarbij worden geassiste...

Lees meer..


11-06-2015: Vrijwilligers bedankt!

Namens de toernooicommissie en de kantinecommissie willen wij alle vrijwilligers bedanken die ons hebben geholpen tijdens het toernooi.
Mede door jullie inzet is het toernooi een groot succes geworden.
ALLE VRIJWILLIGERS BEDANKT !!!!!

De toernooi en kantinecommissie


09-06-2015: Keeperhandschoenen via v.v.Nieuw-Roden

De keeperhandschoenen worden vanaf heden besteld bij de keeperschool.Dus niemand hoeft zelf nog handschoenen te bestellen of kopen via andere sportzaken of websites.Dus eigen bestellingen buiten de club om worden niet meer vergoed door de penningmeester.De handschoenen kun je bestellen bij de club en worden daarna aan de keepers geleverd.

04-06-2015: Kantinemedewerkers gezocht voor de zondagmiddag

Wie zich geroepen voelt voor kantinedienst op de zondagmiddag even melden bij kantinecommissie voorzitter Reimer v/d Vlugt. Kantinecommissie.

30-05-2015: Nieuwe KNVB-scheidsrechters opgeleid bij vv Nieuw Roden

In de maanden maart, april mei is er op het sportpark van de v.v. Nieuw Roden de KNVB-scheidsrechtersopleiding gehouden. Twintig cursisten namen deel en zij waren afkomstig van de volgende voetbalverenigingen: Stanfries, VAKO, Omlandia, ONR, Roden Lewenborg en Nieuw Roden.

Onder leiding van cursusleider Pieter Tanja van de KNVB werd vorige week, op de laatste cursusavond, met s...

Lees meer..


25-03-2015: Verlichting hoofdveld v.v. Nieuw Roden.

De v.v. Nieuw Roden heeft het plan opgevat om een verlichtingsinstallatie te installeren rondom het hoofdveld van de club. De bedoeling daarvan is om door de week wedstrijden te kunnen spelen onder kunstlicht.
De laatste jaren is de club er steeds meer achter gekomen dat het spelen van wedstrijden op de traditionele wedstrijddagen in het weekend op steeds meer problemen gaat stuiten. Om een paar voorbeelden te noemen. Om te beginnen bij de jeugd. We komen het steeds meer tegen dat er i...

Lees meer..


24-03-2015: Nieuwe website online van onze Futsal Vrouwen

Nieuwe website online van onze Futsal Vrouwen.  Een site met veel informatie, wedstrijd verslagen en nieuwtjes binnen en buiten de lijnen.

Klik hier voor een bezoek aan de site.


 


09-07-2014: Algemeen rookverbod.

Het door de overheid ingevoerde rookverbod in openbare ruimtes is ook van toepassing op onze vereniging. Nu is het niet zo dat bestuursleden als een soort van  politieagenten door de vereniging lopen om dit te controleren of te verbieden. Ze hebben wel wat anders aan hun hoofd. Het is natuurlijk wel zo dat we er elkaar op kunnen wijzen als er iemand in de kantine een sigaret op steekt. We moeten ons er samen verantwoordelijk voor voelen. We willen dus geen rokerij in de kantine, garderob...

Lees meer..


02-01-2014: Vetinzameling

Hallo allemaal,

In het ballenhok van onze vereniging staat een ton waar we gebruikt vet in kunnen doen van frituur of wanneer je oliebollen hebt gebakken. Met het verzamelen kan de vereniging geld ontvangen . Dus breng uw vet bij ons , je steunt hiermee de club!!!!!

Sponsorcommissie.
 


20-01-2012: FairPlay-commissie en een directe rode kaart

Binnen de vv Nieuw Roden is sinds 2008 een Fair Play-commissie actief. Veelal op de achtergrond en incidenteel wat meer op de voorgrond indien de situatie daar aanleiding toe geeft. De KNVB vraagt zeer regelmatig ieders aandacht om spelverruwing tegen te gaan.
 

Dit is voor de FairPlay-commissie mede aanleiding om aan onze leden bekend te maken dat ieder spelend lid die in een wedstrijd een directe rode kaart ontvangt in de week daarop volgend wordt uitgenodigd voor een to...

Lees meer..