Contributie

Contributie en bijdrage kledingfonds seizoen 2023-2024

FC De Peuters: €5.30 per maand
Jeugdleden t/m 12 jaar: €16.75 per maand
Jeugdleden 13 t/m 17 jaar: €19.50 per maand
Senioren ( 18 jaar en ouder): €21.50 per maand
Futsal: €18.70 per maand
Futsal + Veldvoetbal: €32.15 per maand
Veld 7:7  €11.30 per maand
Niet spelende leden (KNVB Lid): €10.55 per maand
Niet spelende leden (geen KNVB Lid): €9.75 per maand
Het contributiejaar loopt van 1 juli tot 1 juli van het volgend jaar en dient vooraf te worden voldaan. Gewijzigde contributiebijdragen gaan in per 1 juli of per de eerstvolgende maand na de verjaardag.

De contributie dient te worden voldaan via bankrekeningnummer NL 60 RABO 0 3558 33 581 t.n.v. V.V. Nieuw Roden. Contributie-inning is uitsluitend mogelijk via een door u verleende machtiging voor automatische incasso. Van gezinnen met 3 of meer jeugdleden hoeft slechts voor de oudste 2 jeugdleden contributie te worden betaald. Afmeldingen voor 30 juni schriftelijk doorgeven aan Hans Schulten, Elswout 8, 9301 TS Roden, ledenadministratie@vvnieuwroden.nl

Aanmelden

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via de ledenadministratie (Hans Schulten, Elswout 8, 9301 TS Roden, tel.nr: 06-19465769, e-mail: ledenadministratie@vvnieuwroden.nl Nieuwe jeugdleden, die nog niet eerder bij Nieuw Roden of bij een andere voetbalvereniging hebben gevoetbald, kunnen de eerste 3 maanden meedoen zonder dat contributie hoeft te worden betaald. Dit is om nieuwe jeugdleden zelf te laten bekijken of ze het voetballen bij de vv Nieuw Roden leuk vinden. Bij overschrijving van een andere voetbalvereniging is wel direct contributie verschuldigd.

Afmelden

Het contributiejaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Opzegging is alleen mogelijk per 1 juli. Alleen schriftelijke afmeldingen worden in behandeling genomen. Het adres van de ledenadministratie is: Hans Schulten, Elswout 8, 9301 TS Roden, tel.nr: 06-19465769, email: ledenadministratie@vvnieuwroden.nl